Algemene voorwaarden Pluijm Relaxstoelen

Wij vragen uw aandacht voor onze Algemene Voorwaarden van onze webshop. 

 

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle webshop aanbiedingen van Pluijm Relaxstoelen. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk met Pluijm Relaxstoelen overeengekomen. Onder ‘koper’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ook wel member genoemd, die met Pluijm Relaxstoelen een koopovereenkomst is aangegaan. De internet sites van Pluijm Relaxstoelen richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Pluijm Relaxstoelen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en /of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsites van Pluijm Relaxstoelen en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Pluijm Relaxstoelen is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

 

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De koper is de prijs verschuldigd die Pluijm Relaxstoelen in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pluijm Relaxstoelen worden gecorrigeerd.
Bezorgkosten worden doorberekend en staan op de bevestiging vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. U zult hierover apart bericht ontvangen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pluijm Relaxstoelen.

 

Betaling
Bestellingen via de internetsite kunnen worden betaald middels een iDEAL overboeking. U kunt er ook voor kiezen de bestelling in de winkel op te halen en dan te betalen. Pluijm Relaxstoelen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden / aanpassen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Levering vindt pas plaats nadat de betaling door Pluijm Relaxstoelen is ontvangen.

 

Verzending en kosten
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Pluijm Relaxstoelen ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Pluijm Relaxstoelen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Pluijm Relaxstoelen streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden. 
Kosten van de verzending (alleen binnen Nederland) bedragen € 6,75. Voor verzendingen naar het buitenland gelden andere tarieven. Informeer naar de verzendkosten door een e-mail naar onze winkel te sturen.
Verzending van pakketten van 
www.pluijmrelaxstoelen.nl naar de ontvanger wordt verzorgd door TNT. Wanneer u niet aanwezig bent op het moment van afleveren, laat de chauffeur een bericht achter. Wanneer u het door u bestelde pakket – bij aanbieding- niet in ontvangst wilt nemen, zal de chauffeur het weer mee terugnemen naar het depot. Van daaruit zullen zij contact opnemen met Pluijm Relaxstoelen omtrent de reden van weigering. 
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de koper. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
Het is belangrijk dat u NOOIT een beschadigd pakket bij ontvangst aanneemt. Doet u dit wel en het product blijkt beschadigd, dan dient u binnen 24 uur op het postkantoor proces-verbaal te laten opmaken. Zonder dit verbaal kunnen wij het product niet omruilen.

 

Levering en betaling relaxstoelen

Voor relaxstoelen en andere speciaal voor u bestelde of vervaardigde goederen gelden afwijken levertijden en betalingsvoorwaarden. Bij de producten staat een indicatie van de levertijd aangegeven. Wij informeren u daar bij bestelling verder over.

 

Leverkosten voor relaxstoelen
Relaxstoelen met een waarde boven de € 500,- leveren wij gratis binnen een straal van 50 km van onze winkel in Meijel.
Bij bestellingen onder de € 500,- of naar adressen die verder dan 50 km van onze winkel in Meijel liggen informeren wij u over de leverkosten.

 

Retourzendingen i.v.m. herroepingsrecht bij online bestellingen
De consument / koper kan binnen 14 dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij retourzending. Pluijm Relaxstoelen is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper. Indien de consument / koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Pluijm Relaxstoelen binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument / koper aan Pluijm Relaxstoelen betaalde bedrag. Voor terugzending dient u eerst contact met Pluijm Relaxstoelen op nummer door middel van het sturen van een mail naar 
info@pluijmrelaxstoelen.nl, dit onder vermelding van ‘retourzending op basis van herroepingsrecht’. 

 

Uitzondering op herroepingsrecht
Relaxstoelen en andere speciaal voor u bestelde of vervaardigde goederen kunnen niet terug gezonden worden op basis van het herroepingsrecht. Indien u Relaxstoelen bij ons in de webshop besteld nemen wij altijd nog contact met u op over de exacte wensen m.b.t. uw bestelling en ook de eventuele leverkosten.

 

Retourzendingen wegens defect
Mocht een product defect zijn of u heeft het vermoeden dat een product defect is, neem dan contact op met onze winkel op nummer 077 – 466 1208 of stuur een mail naar info@pluijmrelaxstoelen.nl. In overleg wordt besproken of het product retour gezonden dient te worden of dat er een andere oplossing voor het probleem gevonden kan worden. Hoewel de kosten voor een eventuele retourzending bij een defect voor Pluijm Relaxstoelen zijn, dient u de retour zending wel voldoende te frankeren. Pakketten die niet gefrankeerd zijn worden altijd door ons geweigerd. Vermeld bij een retour zending wel uw bank- of gironummer, zodat Pluijm Relaxstoelen de gemaakte kosten voor het verzenden aan u kunnen terugstorten. 
Verder geldt dat:
- Alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd. 
- Alle labels, badges, handleidingen etc. aanwezig moeten zijn.
- Het product voorzien moet zijn van een (duidelijke) probleemomschrijving.
- Het product voorzien moet zijn van een kopie van de aankoopfactuur.
- Het product degelijk verpakt dient te zijn.
- Wanneer na testen bij onze winkel een defect niet wordt geconstateerd, worden mogelijke verzendkosten en onderzoekskosten in rekening gebracht.

 

Retourzending i.v.m. verkeerde levering
Mocht de levering niet overeenkomen met hetgeen u heeft besteld, dan kunt u dit uiteraard terugsturen. Neem vooraf wel eerst contact op met Pluijm Relaxstoelen; e-mail naar 
info@pluijmrelaxstoelen.nl. Wij zullen dan proberen u direct het juiste product alsnog na te sturen. 
Hoewel de kosten voor het verzenden in dit geval voor Pluijm Relaxstoelen zijn, dient u de retour zending wel voldoende te frankeren. Pakketten die niet gefrankeerd zijn worden altijd door ons geweigerd. Vermeld bij deze zending wel uw bank of gironummer, zodat Pluijm Relaxstoelen de gemaakte kosten voor het verzenden aan u kan terugstorten.

 

Garantie 
Op al onze artikelen geven wij de wettelijk gestelde garantie. Uiteraard zijn producten aan slijtage onderhevig. Mocht een product naar uw mening niet voldoen aan de normale gebruikseigenschappen dan vernemen wij dit graag.
 

 

Overmacht
In geval van overmacht is Pluijm Relaxstoelen niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Diversen
Pluijm Relaxstoelen is gevestigd te (5768 CG) Meijel, Dorpsstraat 34, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 13029458. Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Pluijm Relaxstoelen op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. Pluijm Relaxstoelen is bereikbaar (077-4661208) voor informatie gedurende de openingstijden zoals op deze website aangeven. Pluijm Relaxstoelen streeft ernaar om de door haar, op werkdagen, ontvangen e-mail binnen 24 uur te beantwoorden. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.